HomeNieuwsSGP Dantumadiel over draaginsignes

SGP Dantumadiel over draaginsignes

Publicatiedatum: 2 jun. 2017

 

‘Draaginsignes binne net in soart ijsko’s’

DAMWALD De gemeente Dantumadiel zal niet een zoektocht starten naar VN-militairen binnen haar grenzen die in aanmerking komen voor een draaginsigne.

Tom Bakker (SGP) drong er dinsdagavond per motie op aan het draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’ aan hen te laten aanbieden vanuit de gemeente. Hij verwees hierbij naar soortgelijke onderscheidingen die er eerder in Leeuwarden er Smallingerland zijn uitgereikt. Het college zou volgens hem dienen te onderzoeken welke inwoners van Dantumadiel voor een draaginsigne in aanmerking zouden kunnen komen. Vlak voor de stemming trok Bakker na een emotioneel betoog van burgemeester Sicko Heldoorn zijn motie in. Jan Jitse Visser (CDA) was de enige politicus die een korte reactie gaf. De CDA-fractie had zich volgens Visser in een besloten zitting alleen afgevraagd of de uitreiking een gemeentelijke taak betreft. Niemand waagde zich aan een debat na de uitleg van Heldoorn.

In eerste instantie benadrukte Heldoorn voorzichtig te zijn met het geven van onderzoeksopdrachten per motie, omdat er ook andere methodes zijn zoals het stellen van schriftelijke vragen. “Jo moatte it net middels in moasje devaluearje”. De motietekst van de SGP drong naar zijn mening de suggestie op alsof de gemeente de aangewezen instantie zou zijn voor het uitreiken van hoge militaire onderscheidingen. “In draaginsigne is earfol. Dêr geane wy as gemeente net oer, mar de minister fan definsje”. Heldoorn vertelde als burgemeester van Assen diverse malen militairen namens de minister te hebben onderscheiden. “It is in hiel emosjoniel en grut barren. De suggestje dat wy it as gemeente útrikke is de suggestje dat it in soart ijsko is. Ek in keninklike ûnderskieding is gjin rjocht, mar in ear. Wy ha hjir as gemeenteried alhiel neat mei fan dwaan”. Voor Bakker was deze uitleg van burgemeester Heldoorn voldoende aanleiding om de motie in te trekken en dus niet in stemming te geven.