HomeNieuwsSGP Dantumadiel over behoud identiteit Dantumadiel

SGP Dantumadiel over behoud identiteit Dantumadiel

Publicatiedatum: 5 mei 2017

 

‘Is Dantumadiel al fusearre?’

DAMWALD Het behouden van de eigen identiteit blijkt voor Dantumadiel lastig te zijn in een sfeer binnen én buiten de DDFK als paraplu-organisatie voor de ambtenaren van voorheen vier gemeenten. “Op in protte post stiet it logo fan de DDFK”, constateerde Kees Wielstra (Dantumadeel’82) dinsdag in de raadsvergadering. “As riedsleden krije wy fragen fanút de mienskip: binne jimme al fusearre?”. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat bij het versturen van belastingaangiftes naar burgers in de gemeente deze afkomstig zijn van Dantumadiel. Uit de praktijk komt nu naar zijn mening naar voren dat de burgers het spoor bijster zijn. “Post foar ús gemeente moat nei Kollum stjoerd wurde. By telefoanysk kontakt wurde se konfrontearre mei de DDFK”. Een motie van zijn partij en LLD met de opdracht een notitie te schrijven over het verbeteren van de communicatie kreeg alleen de steun van de SGP-fractie.

Het rapport zou vergezeld moeten gaan van een plan voor het uitdragen van de eigen identiteit van de zelfstandige gemeente. “At jo net witte wa’t jo binne, wat makket it dan út hokker boadskip jo útdrage?”,wierp CDA-fractievoorzitter Jan Jitse Visser hem voor de voeten. Volgens het CDA is de motie op dit moment te voorbarig. Ook FNP-er Jerrit S. de Bruin wilde niet overhaast te werk gaan, omdat de kwestie al volop onder de aandacht is van het college van b. en w.

De afdeling Communicatie van de gemeente Dantumadiel heeft al excuses aangeboden voor het eenmalig hanteren van het DDFKlogo op haar post.

“Wy sitte der boppe op”, gaf burgemeester Sicko Heldoorn met een kwinkslag aan. “Hâldt it wol yn ‘e hân hat myn frou sein. Do moatst der net paranoia fan wurde. It moat net trochslaan yn ‘e eigen húshâlding”. Heldoorn zei later blij te zijn dat hij als waarnemend burgemeester nog enkele maanden in Dantumadiel actief mag zijn.

In dezelfde vergadering werd de Verordening op de Vertrouwenscommissie en het benoemen van leden hiervoor vastgesteld. Een amendement hierop werd, na een langdurige schorsingsperiode, niet ingeleverd door Romke Postma (Dantumadeel ’82). De raadsleden besloten dit tekstwijzigingsvoorstel achter gesloten deuren te bestuderen. Jan Jitse Visser (CDA) beloofde als voorzitter van de vertrouwenscommissie dat alles wat deze commissie betreft correct zal worden vastgelegd voor een latere verantwoording.