HomeNieuwsSchriftelijke vragen over aanbesteding doelgroepenvervoer

Schriftelijke vragen over aanbesteding doelgroepenvervoer

Publicatiedatum: 17 aug. 2017

 

Aanbesteding doelgroepenvervoer Noordoost Fryslân

Schriftelijke vragen SGP-fractie Dantumadiel

1. Op 12 juni 2017 zijn wij door middel van een bijeenkomst in Burgum geïnformeerd over een aantal zaken met betrekking tot de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Op die bijeenkomst is gesteld van de OPOV-regeling alleen gaat over het vaste personeel. Klopt dat? (Volgens telefonische informatie van de Stichting Sociaal Fonds Taxi gaat het ook over oproepkrachten (“flexibel personeel zonder vast contract”).

2. Door middel van Nieuwsbrief nr. 6 d.d. 20 juli 2017 van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân zijn wij geïnformeerd over een aantal zaken met betrekking tot de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. In die Nieuwsbrief schrijft u: “Er komt een nieuwe CAO, maar daarover is op dit moment nog geen overeenstemming tussen werkgevers en werknemers. Vooral de aangescherpte OPOV-regeling is punt van discussie.” Volgens telefonische informatie van de Stichting Sociaal Fonds Taxi is de aangescherpte OPOV-regeling geen punt meer van discussie. Daarover zouden partijen het eens zijn. Zij zouden nog wel van mening verschillen over andere zaken. Hoe zit dat?

3. Wij zijn van mening dat het voor alle bij het doelgroepenvervoer betrokken partijen van het grootste belang is dat bij overgang van vervoer ook het personeel overgaat. Dat is goed voor:

a. de doelgroepen (zij behouden het vertrouwde personeel);

b. het personeel (zij behouden hun werk en opgebouwde rechten);

c. de ondernemingen die tot nu toe het vervoer verzorgden (zij hoeven geen personeel te ontslaan – met alle kosten van dien).

Bent u dat met ons eens?

4. Wij zijn van mening dat de nieuwe – aangescherpte – OPOV-regeling beter is dan de oude omdat zij erin zal resulteren dat een groter deel van het personeel overgaat. Bent u dat met ons eens?

5. In de Nieuwsbrief schrijft u dat u wel rekening gehouden hebt met het nieuwe loongebouw uit de nieuwe cao, maar niet met de aangescherpte OPOV-regeling uit de nieuwe cao. Waarom hebt u geen rekening gehouden met de aangescherpte OPOV-regeling uit de cao?

6. Is het juridisch mogelijk de voorwaarden van de aanbesteding alsnog te wijzigen in die zin dat u de nieuwe – aangescherpte – OPOV-regeling van toepassing verklaart in plaats van de oude?

7. Bent u bereid de voorwaarden van de aanbesteding alsnog te wijzigen in die zin dat u  de nieuwe – aangescherpte – OPOV-regeling van toepassing verklaart in plaats van de oude?

SGP-fractie

Tom Bakker