1 maart 2022

SGP Dantumadiel maakt zich sterk voor Oekraïne

DAMWÂLD – Op voorstel van de SGP-fractie heeft de gemeenteraad van Dantumadiel zich unaniem uitgesproken voor steun aan Oekraïne. Dantumadiel hijst de Oekraïense vlag, bereidt opvang van oorlogsvluchtelingen voor en stopt afname van Russisch gas.

In de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2022 vertelde fractievoorzitter Tom Bakker al vele jaren persoonlijk bevriend te zijn met Andriy, een Oekraïner uit Kiev. Die doet zaken met Nederland en helpt op die manier veel mensen in zijn omgeving aan een inkomen. Arenda, zijn Nederlandse vrouw, heeft in Oekraïne een school opgezet voor kinderen met een beperking.

Andriy is christen. Samen met de christelijke gemeente in zijn woonplaats en wie hij verder ook maar tegenkomt, bidt hij. Hij bidt voor zijn familie, voor zijn gemeente, voor zijn vrienden aan het front, voor Oekraïne. Hij bidt. En hij bakt brood. Hij bakt brood en deelt dat uit. Gratis. Aan soldaten, maar ook aan ouderen die in het verlaten Kiev achter zijn gebleven.

De strijd die daar in Oekraïne wordt uitgevochten, is volgens Bakker niet zo maar een strijd. “Zonder te willen suggereren dat Oekraïne alleen maar goed is en Rusland alleen maar slecht, zou ik het toch een strijd der geesten willen noemen. Een strijd van de geest van bedrog en onrecht aan de ene kant tegen de geest van waarheid en recht aan de andere kant.”

“Eens komt er een tijd dat het met dat rijk van bedrog en onrecht voorgoed afgelopen zal zijn,” zegt Bakker. “Zo ver is het nog niet. Maar uit de Bijbel weten wij dat Christus terugkomt op deze aarde en dat Hij dan alle dingen zal rechtzetten. Tot die tijd mogen wij niet aan de zijlijn blijven staan. Tot die tijd moeten wij doen wat wij kunnen.”

Zoals veel andere gemeenten heeft ook de gemeente Dantumadiel een contract voor afname van gas uit Rusland.

Wilt u het werk van Andriy en Arenda steunen, maak dan een gift over naar rekening nummer NL42RABO0161004555 t.n.v. Stichting Kom over en Help te Nijkerk o.v.v. Bake4Ukraine.