19 maart 2018

SGP blijft aandacht vragen voor gezin

 

Zaterdag 19 maart 2018 plaatste SGP Dantumadiel een filmpje op Facebook over de waarde van het gezin. In het filmpje wees lijsttrekker Tom Bakker op het belang van voorlichting aan jongeren die plannen hebben om te gaan trouwen of te gaan samenwonen. Hij noemde ook relatietherapie en scheidingsexpertise als middelen om (v)echtscheidingen te tegen te gaan.

Achtergrond was een recent advies van het Platform Scheiden zonder schade. In dat advies presenteert het platform plannen om kinderen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een problematische echtscheiding. De SGP in Dantumadeel neemt die plannen serieus en wil daar  uitvoering aan geven in de eigen gemeente.

“Het filmpje heeft veel losgemaakt, zoveel dat we ervan schrokken. Kennelijk raakten we een open zenuw. Over het filmpje  zelf kun je discussiëren, maar niet over de kern van wat we willen zeggen. Echtscheiding  is een breed geaccepteerd verschijnsel geworden. Dat onderstreept eens temeer dat er aandacht moet zijn voor de kinderen, die maar al te vaak de nadelige gevolgen ervan ondervinden,” aldus Bakker.

SGP Dantumadiel. Foar Jo.