14 maart 2018

Is CDA Dantumadiel aan het schuiven?

 

De zondagsrust in Dantumadiel

Is CDA Dantumadiel aan het schuiven?

Een van de gevoeligste thema’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is de koopzondag. Onder andere in Smallingerland en Achtkarspelen werd er stevig over gedebatteerd. Hoe zit dat in Dantumadiel? En wat is daar nou het standpunt van het CDA?

Wie de stemwijzer invult voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dantumadiel, valt het op dat er twee partijen zijn waarvoor de koopzondag onbespreekbaar is. Dat zijn de ChristenUnie en de SGP (beide voor 100% tegen). Ook het CDA en Gemeentebelangen Dantumadiel zijn tegen, maar voor hen is het niet onbespreekbaar (beide voor 70% tegen). Voorstanders zijn Sociaal Links en de VVD.

Ook de FNP lijkt voor te zijn; volgens de stemwijzer is die partij het er voor 60% mee eens dat er koopzondagen moeten komen. Maar tijdens het RTV-NOF-verkiezingsdebat leek het er meer op dat de FNP tegen is.

Lijsttrekker Emke Peterson legde uit dat de zondag voor de FNP geen principiële zaak is. De Dantumadielse FNP-ers zien de zondag als een maatschappelijke rustdag. Maar ze hechten er wel aan. Ze willen die rustdag niet zo maar opgeven. “Daar is meer voor nodig dan een verzoek van 5 of 10 grootwinkelbedrijven.” Dan moet het echt gaan over het overgrote deel van de bedrijven en het  overgrote deel van de samenleving als geheel.

CDA

Van belang is vooral de positie van het CDA. Met 5 zetels is dat op dit moment de grootste partij in Dantumadiel.

Lijsttrekker Jan Jitse Visser heeft in een raadsvergadering ooit eens gezegd dat, zolang hij fractievoorzitter is, het CDA niet zal meewerken aan koopzondagen. Ook tijdens het RTV-NOF-verkiezingsdebat sprak hij zich duidelijk uit tegen koopzondagen. De lijn van de afgelopen vier jaar trok hij zonder meer door. “Het CDA staat voor de zondag als dag van collectieve rust en zal daar ook de komende vier jaar aan vasthouden.” Dat was de teneur van zijn verhaal.

Maar waarom is het CDA dan maar voor 70% tegen koopzondagen en niet voor 100%? Tijdens het RTV-NOF-verkiezingsdebat was er iemand in het publiek die Visser confronteerde met de volgende zinsnede uit het CDA-verkiezingsprogramma: “Het CDA is duidelijk geen voorstander van het vrijlaten van de openstelling van winkels. Mochten hier lokale initiatieven voor zijn, dan gaat de gemeente daarover in overleg met inwoners, lokale ondernemers en het maatschappelijk middenveld om de voor- en nadelen te onderzoeken.”

Visser gaf daarbij de volgende toelichting: “Mochten er lokale initiatieven zijn voor koopzondagen, dan zullen wij die onderzoeken.” Voor het CDA komt het dan aan op een belangenafweging, waarbij het de belangen van de winkelbedrijven wil afwegen tegen die van anderen, bijvoorbeeld die van kerken en verenigingen. En je weet natuurlijk nooit hoe dat uitpakt.

Kortom: de positie van het CDA is niet duidelijk. Is de zondagsrust nu net zo onbespreekbaar als de afgelopen 4 jaar, of is het CDA aan het schuiven?