25 april 2022

Coalitie akkoord

Partijen in Dantumadiel bereiken coalitieakkoord

De partijen Sociaal Links, ChristenUnie, Gemeentebelangen Dantumadiel en SGP vormen de komende vier jaar opnieuw de coalitie in de gemeente Dantumadiel. De vier partijen presenteren een beknopt akkoord.

In het coalitieakkoord staan negen basisafspraken die de coalitiepartijen hebben gemaakt voor de komende vier jaar. De coalitiepartijen willen de koers van de afgelopen periode doorzetten.

In de komende maanden kan de raad aan de slag met het raadsakkoord
De coalitie kiest bewust voor een beknopt coalitieakkoord, om de hele raad veel ruimte te geven bij het maken van een breed gedragen raadsakkoord. Dit moet de kloof tussen de coalitie en oppositie doorbreken.
Belangrijke onderwerpen in het akkoord zijn de woningmarkt, de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie en extra inzet tegen fraude en zelfverrijking in de zorg en het bestrijden van armoede. De coalitie vindt ruimte en duidelijkheid voor inwoners belangrijk. Daarover moeten heldere afspraken worden gemaakt.

Het nieuwe college wordt dinsdagavond 26 april geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering Kees Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel), Gerben Wiersma (ChristenUnie) en Rommy Kempenaar (Sociaal Links) zijn net zoals de afgelopen vier jaar de beoogde wethouders. De verdeling van de portefeuilles blijft op hoofdlijnen gelijk, op enkele kleine wijzigingen na. Rommy Kempenaar neemt de portefeuilles Cultuur en Recreatie & Toerisme op zich, de portefeuille van Kees Wielstra wordt aangevuld met het onderwerp biodiversiteit en Gerben Wiersma wordt verantwoordelijk voor welzijnswerk

Bekijk hier het coalitie akkoord