27 november 2019

Bijdrage aan debat Regionale Energie Strategie (RES) 26 november 2019

 

BIJDRAGE SGP-FRACTIE AAN DEBAT REGIONALE ENERGIE STRATEGIE IN GEMEENTERAAD DANTUMADIEL 26 NOVEMBER 2019

Voorzitter,

Het College stelt voor om deel te gaan nemen aan de Regionale Energie Strategie (RES), een proces om gezamenlijk met de provincie, het waterschap, de andere Friese gemeenten, netbeheerders, bedrijven en andere organisaties te komen tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dat gaat dan € 800 duizend kosten. Een en ander heeft te maken met Nederlandse klimaatakkoord en de klimaatafspraken van Parijs in 2015.

Ik ga u eerst vertellen dat onze fractie een warm pleitbezorger is van energiebesparing, hergebruik van restenergie, afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen uit afvalstromen. Prachtig hoe bijvoorbeeld Omrin daarmee bezig is. Belangrijk is waarom wij dat vinden. Wij hebben deze aarde gekregen om er als rentmeesters mee om te gaan. Dat betekent dat we goed op de aarde moeten passen en dat we de aarde moeten gebruiken in dienst van de rechtmatige eigenaar, God, de Schepper van hemel en aarde. Daarom, als het gaat om besparing, hergebruik, soberheid, enzovoorts, dan vindt u in de SGP altijd een medestander.

Dat neemt niet weg dat ik u ook moet vertellen dat onze fractie niets heeft met de klimaatafspraken van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. Belangrijk is waarom wij daar niets mee hebben. Achter de klimaatafspraken van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord zit de gedachte dat wij, mensen, de aarde moeten redden. Dat het voortbestaan van de aarde van ons, mensen, afhangt. Die gedachte, daar nemen wij afstand van. Wij gaan niet over het voortbestaan van de aarde. Eens is de aarde geschapen, eens zal de aarde vergaan. Daar is de Bijbel duidelijk over. En dat houden wij, mensen, met onze klimaatafspraken echt niet tegen. Als wij dat denken, dan overschatten wij onszelf en dan onderschatten wij God. Als wij denken dat wij met ons Nederlandse klimaatakkoord kunnen bijdragen aan een lagere temperatuur op aarde, dan denken wij dat wij onze invloed schromelijk overschatten. En ook dat wij de invloed van God, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, schromelijk onderschatten.

Dit gezegd zijnde zijn wij reëel genoeg om te zien dat er op dit moment ontwikkelingen gaande zijn waar wij ons niet aan kunnen onttrekken. Als heel Friesland meedoet met de Regionale Energie Strategie, dan denken wij dat het niet verstandig is als Dantumadiel aan de kant blijft staan. Het is zoals het staat in het raadsvoorstel: “Als we niet deelnemen, kunnen we ook niet bepalen wat de uitkomst van de RES is.”

Wij zouden het College mee willen geven: wend uw invloed aan om in alle nuchterheid de kansen te pakken die dit tijdsgewricht biedt om te komen tot energiebesparing, hergebruik van restenergie, afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen uit afvalstromen. En geef geen geld uit omdat dat moet van het klimaat, of iets dergelijks. Want het klimaat krijgt steeds meer de trekken van een afgod.

Dank u wel.