1 december 2022

Bezoek voedselbank november 2022

Open dag voedselbank Dantumadiel

DAMWALD – Op vrijdag 18 november heb ik als raadslid een bezoek
gebracht bij de voedselbank te Damwâld.
Vol enthousiasme vertelde de penningmeester dhr. H. de Hoop
hoe e.e.a. tot stand gekomen is.
De voedselbank is gestart in het gebouw van de Doopsgezinde Kerk
aan de Doniawei te Damwâld. Daarna zijn ze verhuist naar een pand
aan de Lytse Loane te Damwâld. Dit was een oud pand.
Het kostte veel energie om het om temperatuur te krijgen en te
houden. Bovendien was het te vochtig en had men last van ongedierte.
Nu, sinds enkele jaren is de voedselbank gevestigd in de voormalige
bibliotheek te Damwâld, achter het gemeentehuis.
“Een pracht locatie, beter hadden we het niet kunnen treffen”,
aldus de penningmeester.
Tijdens het bezoek is duidelijk uitgelegd hoe men te werk gaat.
Het begint met een intakegesprek wanneer iemand zich heeft
aangemeld. Dit gesprek vind in de meeste gevallen thuis plaats.
Met behulp van een formulier waarop de inkomsten en uitgaven
worden genoteerd, wordt bepaald of men wel of niet in aanmerking
komt. Eenmaal bij de voedselbank kan men zelf boodschappen
uitzoeken. Voorheen stond het klaar in een krat, wat door de
vrijwilligers van de voedselbank zelf was klaargezet.
Nu kan men zelf bepalen wat men meeneemt. De hoeveelheid
boodschappen hangt af van de samenstelling van het gezin.
Hoe meer gezinsleden, hoe meer men mee mag nemen.
Naast voedsel is er sinds kort ook kleding, schoenen,
speelgoed en verzorgingsmiddelen verkrijgbaar.
Heel fijn dat dit mogelijk is en medemogelijk gemaakt is.
Veelal door bedrijven, kerken en particulieren uit de gemeente
Dantumadiel. Mooi om te horen dat velen zich op deze wijze
verbonden voelen met de voedselbank. De afgelopen maanden is het
aantal aanmeldingen gegroeid. Hieruit is op te maken dat er steeds
meer inwoners het financieel zwaarder hebben. Voor hen is de
voedselbank een welkome oplossing, alhoewel we de voedsel bank
liever niet nodig hadden. Ik wens alle vrijwilligers van de
voedselbank alle goeds toe om dit werk met evenveel enthousiasme
voort te zetten.

Heerke Kooistra
Raadslid SGP Dantumadiel

Bezoek voedselbank november 2022